Ansvarsfriskrivning

 

Webbplatsen

www.clipperinterall.se

hanteras och drivs av det privata aktiebolaget Plato Group AB, som bedriver handel under namnet Clipper Interall (härefter benämnt "Clipper Interall").

Genom att använda denna webbplats och/eller visa informationen som erbjuds på eller via denna webbplats, godkänner webbplatsens användare villkoren för denna ansvarsfriskrivning. Denna ansvarsfriskrivning gäller allt innehåll på Clipper Interall:s webbplats och gäller för alla som besöker webbplatsen och/eller använder sig av informationen som erbjuds på (eller via) denna webbplats.

Clipper Interall iakttar största möjliga försiktighet vad gäller utveckling, innehåll, tillgänglighet, fullständighet, riktighet, pålitlighet och uppdatering av informationen på sin webbplats. Dock kan man aldrig garantera att informationen på denna webbplats är korrekt och/eller fullständig och/eller tillgänglig och/eller uppdaterad.

Clipper Interall kan inte ta något ansvar för skador eller förluster som drabbar en användare och/eller tredje part som ett resultat av användning av information, data, åsikter, idéer, osv. från webbplatsen eller felaktigheter och/eller ofullständigheter i anslutning till denna information, eller avsaknaden av möjlighet, tillfälligt eller på annat sätt, att rådfråga webbplatsens information. Samma sak gäller för skador som orsakas av att informationen inte är uppdaterad eller är inaktuell och för skador som orsakas av, eller är förbundna med, distribution av informationen via internet. Nämnda undantag från ansvar gäller för eventuella skador, i någon form, direkt eller indirekt, på grund av användningen av informationen på webbplatse

Alla rättigheter när det häller informationen på webbplatsen, inklusive immateriella rättigheter, tillhör Clipper Interall. Det är inte tillåtet att publicera, reproducera, redigera eller vidarebefordra (information på) denna webbplats, eller någon del av denna, utan föregående skriftligt medgivande från Clipper Interall.

Clipper Interall förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande fullständigt eller delvis ändra eller radera innehållet på denna webbplats och denna ansvarsfriskrivning utan föregående avisering. Alla ändringar av ansvarsfriskrivningen kommer att publiceras på Clipper Interall:s webbplats. Clipper Interall rekommenderar därför att man besöker webbplatsen och läser denna ansvarsfriskrivning regelbundet.

 

Denna ansvarsfriskrivning ändrades senast  3 februari 2022.

Hittade du inget svar på din fråga?

Kontakta oss gärna. Vi hjälper gärna till.

Telefon

08-505 000 55 (Kan kontaktas från 08.30 - 16.00 måndag till fredag)

LogoTool